במהלך שנת 2021, לאחר תהליך עבודה ארוך שבוצע במחלקות שונות במועצה, פרסמה המועצה חוות דעת הקוראת להפחתת השימוש בקמינים כאמצעי חימום. להלן עמדת המועצה בנוגע לשימוש בקמיני עץ, בשל היותם מזהמים וגם גורם לסכסוכי שכנים.

1287238.pdf