הגנה על קשישים בסיכון

מספרם ההולך וגדל של הקשישים במדינת ישראל, מחייב את אנשי המקצוע בתחום הזקנה והטיפול באלימות במשפחה, להתמודד עם תופעות שונות ורחבות, המשפיעות על איכות חיי היומיום של אוכלוסייה זו.
אחת התופעות שעל העו"סים (עובדים סוציאליים) ופקידי הסעד (עו"ס שמונה על ידי שר הרווחה לצורך יישום חוקי ההגנה השונים) לטפל בה, היא תופעת ההתעללות בקשישים והזנחתם. תופעות אלו מתרחשת בקהילה ובמסגרות. מרבית מקרי ההתעללות מתבצעים על ידי מישהו מסביבתו הקרובה של הקשיש (בן משפחה, מטפלות, אפוטרופוס).

העובדים הסוציאליים ופקידי הסעד בתחום הזקנה נדרשים לפעול למניעה וטיפול באוכלוסיית הזקנים החשופים להתעללות והזנחה, כולל הפעלת חוקי הגנה על זקנים באמצעות פקידי הסעד.

מי הוא זקן בסיכון?

קשיש שחשוף להתעללות פיסית, מינית, פסיכולוגית, סובל מניצול כלכלי, הזנחה או הפרת זכויות.
על מנת לאפשר התערבות יעילה יש לשלב התערבויות במישורים שונים: חוקי/משפטי/אכיפתי, במישור הגנתי/ טיפולי של הזקן ומשפחתו, ובמישור החינוכי/ מניעתי.
חובת הדיווח.

לתשומת לב: על פי חוק העונשין, קיימת חובת דיווח למשטרה/או לפקיד הסעד על כל פגיעה בזקנים ובחסרי ישע. קרובי משפחה, אנשי מקצוע ומטפלים שאינם מדווחים צפויים לעונשים על פי החוק.
 

למי מדווחים במחלקה לשירותים חברתיים במטה אשר?

  • אלגרה דוידי -  פקידת סעד לחוקי הגנה על זקנים. טל. 9879739.
  • במקרים דחופים נא לפנות למזכירות המחלקה בשעות העבודה בטלפון מס. 9879711. ולאחר שעות העבודה לכונן המחלקה בטלפון 050-3794699.
  • לאחר השעה 23.00 נא להתקשר למוקד המועצה 109.