לאור פניות שהגיעו מתושבים, אנחנו רוצים לחדד הנחיות ביחס למותר ולאסור לאורך רצועת החוף ובחופים המוכרזים של המועצה.

לקריאת קובץ ההנחיות