טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ליאור לוי מהנדס המועצה 04-9879608 052-6032641 [email protected]
נעמי אלבלק מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות, מרכזת מכרזים 04-9879645 050-3794690 [email protected]
גלית אבשלום גרין מזכירת מהנדס המועצה 04-9879607 [email protected]
מורן עוזיאל שלום רכזת בסיסי נתונים 04-9879413 [email protected]
מורן ברטונובסקי מזכירה אגף הנדסה 04-9879785
אופיר יוסף רכז פרויקטים 04-9879650 [email protected]
טל ישראלי רכז פרויקטים 04-9879754 [email protected]
דכואר דכואר מנהל מחלקת אחזקה 04-9879647 050-7633370 [email protected]
פקס 04-9879704
ריאה פלדמן ניהול נכסי המועצה [email protected]