טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ליאור לוי מהנדס המועצה 04-9879608 052-6032641 liorl@mta.org.il
ישי קופרמן מנהל מחלקת בינוי ותשתיות 04-9879643 054-5706624 eng.m@mta.org.il
נעמי אלבלק מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות, מרכזת מכרזים 04-9879645 050-3794690 nomie@mta.org.il
גלית אבשלום גרין מזכירת מהנדס המועצה 04-9879607 galitag@mta.org.il
כרמית הובר רכזת בסיסי נתונים 04-9879413 karmith@mta.org.il
אופיר יוסף רכז פרוייקטים 04-9879650 ofiry@mta.org.il
טל ישראלי רכז פרוייקטים 04-9879754 proektor@mta.org.il
דכואר דכואר מנהל מחלקת אחזקה 04-9879647 050-7633370 maint.m@mta.org.il
פקס 04-9879704
ריאה פלדמן ניהול נכסי המועצה rhea@mta.org.il