הנגשות פרטניות במוסדות חינוך

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אנו רוצים לידע אתכם על נוהל משרד החינוך להגשת בקשה להנגשה פרטנית, שיכול לסייע לילדכם לתפקד במסגרות החינוכיות במועצה אזורית מטה אשר.
ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח-2018
התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים.
בהתאם לנוהל החדש, האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה.
ההורה/האפוטרופוס ימלא את טופס הבקשה המצורף (נספח מס' 1) ויגיש את הבקשה בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים המעידים בפירוט על המוגבלות (ניתן לטעון במערכת משה"ח מסמך רפואי עד חצי שנה שקודמת להגשת הבקשה).

את הטפסים ניתן להעביר למירית אוחיון-מנהלנית מחלקת חינוך בדוא"ל: [email protected]

טל' לבירורים: 04-9879614.

להורדת טופס בקשה להתאמות הנגשה