תושבים יקרים,משה דוידוביץ ראש המועצה

הגעתי למטה אשר לפני שש שנים לבקשתו של יהודה שביט ז"ל לשמש כמנכ"ל המועצה.  לצערי הרב, פחות משנה לאחר מכן הלך יהודה ז"ל לעולמו. המשכתי בתפקידי כמנכ"ל המועצה גם לאחר בחירתו של יורם ישראלי, יבדל לחיים ארוכים ובהמשך נבחרתי  לשמש כסגנו.

כעת, לאחר שנבחרתי לתפקיד ראש המועצה, אני מתכוון להמשיך בתנופת העשייה לה הייתי שותף לאורך שש השנים האחרונות ולהנהיג את המועצה ביתר שאת לטובת שמירה וחיזוק הבית של כולנו.

הערכים והעקרונות המובילים אותי:

 • קהילה רב דורית, צמיחה דמוגרפית:
  חיים ביישוב כקהילה רב דורית הוא ערך עליון – ממנו נגזרים בהמשך תכניות העבודה לבני הגיל השלישי, לקליטת בנות ובנים, להעצמת הצעירים וההתייחסות הרצינית והמתכללת לכל נושא החינוך במועצה.
 • קהילתיות:
  שיתוף הפעולה בין הקהילות השונות והמגוונות במטה אשר הוא עיקרון חשוב לטובת חיזוק מרחב המועצה ומתן האפשרות לצמיחה. המועצה תפעל על מנת לחזק את הקהילתיות בתוך ובין היישובים ותדאג לביצוע תהליכים מקרבים ומשתפים.
 • שוויון כעקרון:
  המועצה דוגלת בשוויון ההזדמנויות כעיקרון, עם כבוד רב לשונות בין היישובים ולמגוון צורות ההתיישבות. המועצה תפעל לקדם את היישובים החלשים ולבססם ובמקביל לשמר ולטפח את היישובים החזקים.
 • שיפור השירות:
  המועצה הינה כלי לחיזוק ולביסוס היישובים, והתושבים הם סיבת העשייה. המועצה תכוון את כל מאמציה למתן שירות מיטבי.
 • אחריות תקציבית:
  תקציב המועצה ינוהל באחריות תוך משמעת תקציבית וחדשנות מתמדת.

אתגרים חשובים עומדים לפתחנו כתוצאה ממדיניות רשויות המדינה ומתכניות הרשויות השכנות.

אנו ניאבק ללא פשרות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו:

למנוע את פיתוח מחצבת אושרת באופן הרסני; למנוע את הקמת מתקן ההתפלה על אדמות חקלאיות; למנוע פגיעה בחופי הים; למנוע פגיעה באדמות החקלאיות שלנו; למנוע הפקעת קרקעות.

אפעל ברוח החזון והעקרונות שלנו ונשמור על אופייה וצביונה החקלאי של המועצה, על הערכים הסביבתיים וערכי הנוף הקסומים שלנו.

שלכם,

משה דוידוביץ, ראש המועצה

פנייה מקוונת לראש המועצה