ביום שלישי, 12 בנובמבר, אירחה המועצה בבית השותפויות ליד אכזיב כנס בנושא גגות סולאריים. למפגש הגיעו עשרות מתושבי האזור, והוא זכה לתגובות נלהבות מצד המארגנים והממשתפים בו כאחד.

לבקשת משתתפי הכנס מצורפים קישורים למצגות שהוקרנו בו. כמו כן מצורף מכתב תודה למשתתפי הנכס מצד מארגני הכנס: אנשי היחידה לאיכות הסביבה במועצה והחברה להגנת הטבע, שהציגה בו את היתרונות הסביבתיים שבייצור אנרגיה על גג הבית.

סיכום הרצאתו של ערן קופל על גגות סולאריים
מודל כלכלי למתקן סולארי
שינויי אקלים וגגות סולאריים
רשימת החברות שהשתתפו בכנס
מכתב תודה למשתתפי הכנס