לאור משבר הקורונה הקימה המועצה קרן ערבות הדדית ששמה "תעניקו את זה הלאה" - למטה אשר בשיתוף קרן סלוביטר.

אנחנו קוראים לכל מי שמעוניין, רוצה ויכול לתרום כל סכום, או את מענק המדינה לאחר שיאושר על ידי ועדת הכספים, לקרן ייעודית עבור תושבי המועצה שנפגעו ישירות מהמשבר.

ועדה מקצועית תבחן ותדאג לחלוקה בהתאם לקריטריונים שיקבעו מבעוד מועד.

להעברת סיוע באמצעות הקרן

***