חידוש במאגרי המידע בנושא מזיקים והדברה באתר של המשרד להגנת הסביבה בערבית:

למעבר למידע הרלוונטי בנושא "מזיקים והדברה" – مكافحة الآفات الضّارّة