מטה אשר נבחרה בשנת 2012 להיות חלוצה במהלך ששמו הפרדה במקור. עיקרו של המהלך הפרדת הפסולת כבר במקור כלומר, בבית התושב.
במסגרת זו נדרשים התושבים להפריד את הפסולת האורגנית משאר הפסולות , כאשר לכל פסולת אחרת ישנו זרם ייעודי. רק מה שלא ניתן למיחזור מעובר לפח האשפה הירק ומשם למטמנה. מטרת המהלך הינו הפחתת ההטמנה וחיסכון בעלויות לרשות.
המהלך החל בכתיבת תוכנית אב לפסולת אשר לאחר אישורה נכתבה תוכנית מפורטת והתקבל סיוע של 11 מליון ₪ להפעלת המהלך אשר כלל:
בינוי, תשתיות , רכישת כלי אצירה ופעולות חינוך הסברה והטמעה.
בכל יישוב הוקמה מינהלת אשר פעלה בתיאום עם מינהלת המועצה לעניין המהלך, תוכננו מרכזי הפרדת פסולת ובוצעה הדרכה והסברה בכל בית אב , מוסדות חינוך פורמלי וחברתי.
כל יישוב זכה לשידרוג תשתיות בנושא הפסולת, כל מרכז מיחזור  גודר, שולט ומוספר לצורך הקלה בתיפעול .
כיום המהלך הושלם בכל היישובים פעולות ההסברה וההטמעה נמשכות כל העת ואנו תקווה כי בכל שנה נגיע ליעדי הפחתת ההטמנה ועלייה באחוזי המיחזור.
בהזדמנות זו נבקש להודות לכל התושבים אשר מיישמים את המהלך ומסייעים במטרות וביעדים אשר הצבנו לעצמנו.

תודה ויישר כוח!