במשרה מועסק ממלא מקום הרשאי להתמודד במכרז.  

תיאור התפקיד:

* הסעת תלמידים ונוסעים.

* טיפול שגרתי באוטובוסים.

* השתלבות בעבודות ובפעילויות המחלקה.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה