בבדיקה האחרונה שקיים המשרד להגנת הסביבה במסגרת מדד חוף נקי הוענק לרוב המכריע של החופים במטה אשר הציון המקסימלי - נקי מאוד. בכך נמשכת המגמה של שמירת ניקיון החופים ב-2018, לאחר שבשנה שעברה הייתה המועצה בצמרת הרשויות השומרות על ניקיון החופים בישראל.

מדד חוף נקי בהשוואה ארצית - 30 במאי

מדד חוף נקי - 15 במאי 

מדד חוף נקי - 30 באפריל

מדד חוף נקי - 30 במרץ