מליאת המועצה אישרה בישיבתה האחרונה ב-26 במרץ מתן הנחה של 5% בארנונה למשרתי מילואים פעילים. ההנחה מתאפשרת הודות לתקנות חדשות שעליהן חתם במהלך חודש מרץ שר הפנים אריה דרעי. התקנה טרם נרשמה ברשומות ותיכנס לתוקף רק לאחר הפרסום בפועל. כדי לקבל הנחה נדרשת תעודת משרת מילואים פעיל או אישור רשמי מצה"ל על כך שהמבקש חייל בשירות מילואים פעיל.  לפי אתר "מילואים" ההגדרה של משרת מילואים פעיל היא חייל מילואים ששירת לפחות 20 ימים בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים, שטרם מלאו שלוש שנים לשחרורו וביצע 14 ימים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.