כמדי שנה, מעניקה המועצה מלגות לסטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי להנדסאים ולמצטיינים בתרומתם לקהילה.

לצפייה בקריטריונים לקבלת המלגות

מועד אחרון להרשמה: 18 במרץ 2018.