הודעה לתושבי מטה אשר לקראת שנת הלימודים הבאה: בקשות להעברת בתי ספר מאזורי רישום ממסודת חינוכי אחד לאחר ניתן יהיה להגיש מיום 4 במרץ ועד ל-20 במרץ.

לצפייה בפרטים המלאים