מכרז כ"א 46/2017 פנימי/חיצוני - רכז/ת פרויקטים הנדסיים  

היקף המשרה: 100% משרה. 

תיאור התפקיד: ניהול פרויקטים הנדסיים (יזום, תכנון, ניהול ביצוע עד מסירת הפרויקט ואחזקה) בתחומים :

בינוי ושיפוץ – בניה עבור מבני ציבור

תשתיות – כבישים, חשמל, תקשורת, מים ,ביוב.

מתקני ספורט - כדורגל, טניס, כדורסל.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה