מפעלים וחברות מהתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת בצפון? מבקשים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון בעבודה? הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מזמינה אתכם להגיש בקשה למענקים על פי הוראת מנכ"ל 4.44.מועד אחרון להגשת בקשות: 3/12/2017 עד 15:00.
להוראת מנכ"ל 4.44 ולפרטים נוספים ניתן:

1. להיכנס לקישור: http://www.economy.gov.il/…/CEOInstructions/Pages/04-44.aspx<http://www.economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04-44.aspx>.

2. להתקשר למרכז מעברים ללירון שוסטרמן (מנהלת מעברים) בטל' 054-7882402 או לטל בן הרוש בטל' 052-3786222.

3. להתקשר לראש המועצה האזורית מטה אשר יורם ישראלי, בטל' 04-9879601 או ללשכת הסגנים איל רייז ומשה דוידוביץ', בטל'  04-9879695.


טל בן הרוש
רכזת קשרי מעסיקים והכשרות מקצועיות
04-9109043, 0523786222
[cid:image001.png@01D32BCD.0DFFE300]<https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-1471044189881257/?ref=settings>
[cid:image002.png@01D32BCD.0DFFE300]<http://www.mwg.org.il/cgi-webaxy/item?index>

תוכנית להעלאת הפיריון