ציונים גבוהים לכל החופים המוכרזים במטה אשר במדד הניקיון

בביקורת שערך המשרד להגנת הסביבה עולה כי חוף שבי ציון זוכה לציון "נקי מאוד" ואילו החופים בבצת ובאכזיב הוגדרו כ"נקיים". רצועת החוף הצפונית ביותר בישראל, בין ראש הנקרה לצומת בצת, זכתה גם היא לציון גבוה אף שאיננה חוף מוכרז


לאורך השנה, ובמיוחד בקיץ, מקיים המשרד להגנת הסביבה ביקורת ניקיון לכל החופים בישראל. הביקורת האחרונה התקיימה בשבוע שעבר (18.7) ונמצא בה כי כל החופים במועצה האזורית מטה אשר זכו לציונים גבוהים במדדי הניקיון. חוף שבי ציון הוגדר כ"נקי מאוד" ואילו יתר החופים המוכרזים - בצת ואכזיב - זכו לציון "נקי". גם החופים הלא מוכרזים של מטה אשר זכו לציונים גבוהים: רצועת החוף הצפונית ביותר בישראל, בין ראש הנקרה לחוף בצת הוגדרה גם היא כנקייה.

מדד חוף נקי מתקיים במסגרת תוכנית "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה, שבמסגרתה מסייעת המדינה במימון ניקיון החופים. במסגרת תוכנית זו, שכתה לאחרונה המועצה לאישור לתוספת תקציב של עד מיליון שקל לניקיון החופים. ואכן, מאז חודש יוני זוכים חופי מטה אשר לציוני ניקיון גבוהים - והמרוויחים הם כמובן קודם כל המתרחצים. חופים אלו זכו לציונים גבוהים גם בבדיקות הקודמות שקיים המשרד להגנת הסביבה בעונת הרחצה הנוכחית (המדד מפורסם אחת לשבועיים).

גם רוב יתר החופים באזור - בנהריה ובעכו - זכו לציונים טובים במדד האחרון - למעט חוף נהריה דרום. חוף חצרות יסף זכה לציון בינוני, לאחר שבמדד הקודם הוגדר כ"נקי מאוד".

מדד הניקיון בחופי האזור (צילום: מתוך חדשות ערוץ 2)

כיצד מחושב המדד? ראשית, המדד מתייחס לחופים עצמם ולא בודק את ניקיון המים. בסקרים שנערכים בשטח ועל סמך מידע מוקדם, עלה כי המרכיב העיקרי של פסולת בחוף הוא פלסטיק, המהווה לפחות 80% מסך כל הפסולת. לפיכך הוחלט כי הפלסטיק יכול לשמש כסמן טוב למידת הניקיון של החוף. בתהליך הדיגום נספרים כל פרטי הפלסטיק הפזורים ביחידת שטח חוף נתון. גורם מזהם נוסף שנכלל במדד הוא כמות בדלי הסיגריות שנמצאים בחוף. לפי המדד, אם בקטע הנמדד נמצאו בין 2 ל-5 פרטי פסולת, החוף מוגדר נקי; אם בקטע הנמדד נמצאו 10-5 פרטי פסולת, החוף מוגדר בינוני; אם בקטע הנמדד נמצאו 20-10 פרטי פסולת, החוף מוגדר מלוכלך; ואם בקטע הנמדד נמצאו יותר מ-20 פרטי פסולת, החוף מוגדר מלוכלך מאוד. אם נמצאו פחות משני פרטי פסולת או לא נמצאו כלל - החוף מוגדר כ"נקי מאוד".

היעד של המדד הוא ש-70% מהרשויות המקומיות יעמדו במדד "נקי /נקי מאוד" ב-70% מהמדידות במהלך השנה. במדידה האחרונה נמצא למשל כי בדיוק 70% מהחופים שנבדקו הוגדרו כ"נקיים" או "נקיים מאוד" - אך מדובר ביעד שנתי ולא נקודתי.