ראש הממשלה מעכב את התוכנית להרחבת מחצבת אשרת

במסגרת תפקידו כשר הבריאות הגיש בנימין נתניהו ערר על החלטת קבינט הדיור להרחיב את המחצבות בישראל - ובהן המחצבה הגדולה בגליל המערבי. הערר הוגש בעקבות הסכנות הבריאותיות שעלולה לגרום הרחבת המחצבה לציבור


ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות, בנימין נתניהו, הגיש ביום חמישי שעבר (1 בפברואר) ערר על החלטת קבינט הדיור מ-15 בינואר להרחיב את המחצבות בישראל. נתניהו התריע בפני קבינט הדיור על הסכנות הבריאותיות שכרוכות בהקמת מחצבות בסמוך ליישובים וביקש לערוך תסקיר השפעה על הבריאות באופן פרטני לגבי מחצבת אשרת שבגליל המערבי בגלל הקרבה שלה לגעתון, יחיעם וכליל.

מדובר במחקר שבודק מהן הסכנות לבריאות הציבור כתוצאה מהרחבת המחצבה. תסקיר בריאות הוא הליך לא שגרתי שעד כה לא נעשה בישראל. ההחלטה של נתניהו התקבלה בין השאר בעקבות מאבק שניהלו תושבי הגליל המערבי ביחד עם המועצה האזורית מטה אשר והעומד בראשה יורם ישראלי. אלו הציגו בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת חוות דעת מטעם ד"ר דימיטרי טרטקובסקי מהטכניון ופרופ' מיכה בר חנא מאוניברסיטת חיפה, שקובעות ללא ספק כי יש סכנות בריאותיות בהרחבת מחצבת אשרת ובפעילות הקיימת שלה היום.   

תמצית חוות הדעת של ד"ר דימיטרי טרטקובסקי, מומחה לזיהום אוויר מהטכניון: "הרחבת מחצבת אשרת והגדלת היקף פעילותה במתכונת המתוכננת בתמ"א 14ב' צפויה לגרום לחריגות משמעותיות מהתקן ה-3 שעתי של TSP בכמה יישובים סביב המחצבה (הן ללא רקע והן בתוספת הרקע) ומהתקן ה-24 שעתי של TSP ביישוב אחד (בתוספת הרקע). לאור הממצאים, מומלץ שלא לאפשר את הרחבת המחצבה המתוכננת בתמ"א 14ב (הן מבחינת התפוקה והן מבחינת השטח) וככל שיש כוונה להרחיבה ולהגדיל פעילותה להתאים האמור לשטח ולהיקף תפוקה שלא יגרום לחריגות מהתקן בכל היישובים הסמוכים".

ד"ר דמיטרי טרטקובסקי מהטכניון במחצבת אשרת. ממצאים ברורים של רעש וזיהום

על פי חוות הדעת של פרופ' מיכה בר חנא אוניברסיטת חיפה, גם ברמת הפעילות של המחצבה הקיימת היום קיימות חריגות מערכי הזיהום המומלצים (המותרים) וזאת לפי התקינה והנוהג הקיים היום בעולם. "משכך הם פני הדברים", כותב פרופ' בר חנא, "יש לתת את הדעת על תהליכי הייצור הגורמים לתוצאות אלו כבר היום (וזאת למרות שככל הנראה נעשים מאמצים לצמצם את הנזק הסביבתי כמו למשל על ידי הרטבת המחצב) במטרה לצמצם את החשיפה הסביבתית לאבק מזיק כבר עכשיו. אין לדעתי מקום להרחיב את הפעילות של המחצבה, לא בשלב א׳ ולא בשלב ב׳ וזאת לפחות כל עוד שאין אפשרות שהיא גם ישימה מבחינה טכנולוגית וגם מוכחת במדידות ו/או בהדמיות לצמצם באופן משמעותי את הזיהום הסביבתי שנגרם מפעילות החציבה". לדברי פרופ' בר חנא, הרחבת הפעילות עלולה לגרום לעלייה משמעותית סזיהום האוויר שהאוכלוסייה חשופה אליו וכתוצאה מכך תהייה עליה בתחלואה ובתמותה".

בהחלטתו מ-15 בינואר אישר קבינט הדיור את החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה להרחיב את מחצבת אשרת משטח של 2,622 דונם לשטח של כ-4,532 דונם – ובכך להפוך אותה למחצבה הגדולה ביותר בישראל. המשמעות היא שהחל משנת 2022 המחצבה תורחב בהדרגה עד לשנת 2040 ותהווה פצע מכוער בנוף של הגליל המערבי ותביא למפגעי זיהום אוויר, רעש ותחבורה קשים על יישובי האזור. הערר שהגיש נתניהו בהחלט מעורר אופטימיות בקרב מטה המאבק ותושבי האזור כי התוכנית ליצירת "מגה מחצבה" לא תצא לפועל או לפחות תצומצם באופן משמעותי.