חזון המועצה האזורית מטה אשר ותמונות עתיד - שלוש תמונות עתיד על-פיהן נגזרת התכנית.

מועצה השומרת ומחזקת את תפקידי המרחב הכפרי

 1. שטחים פתוחים, נחלים, חופים ואתרי טבע נקיים ומטופחים
 2. שטחים חקלאים מעובדים באימוץ שיטות אקולוגיות המתחשבות בטבע ובאדם הסובב אותם.
 3. מרחב המטפח את ערכי הסביבה והטבע, ומהווה ריאות ירוקות של המדינה 
 4. אזור אטרקטיבי ונוח כמקום נופש לתושבי הארץ ולתיירים מחו"ל
 5. אזור בעל תשתיות המאפשרות פעילות תרבותית וחינוכית ענפה
 6. אזור המזמן פעילות יזמית וכלכלית רחבה לפרנסת כלל תושביה
 7. שיתוף פעולה אזורי עם הרשויות השכנות
   

"יישוב כפרי חדש" בעל זהות כפרית קהילתית

 1. יישוב המקפיד על צביון כפרי, חזות ירוקה מטופחת ושמירה על איכות הסביבה
 2. יישוב בעל זהות כפרית מגובשת המושתת על ערכי המורשת השיתופית והחקלאית של העבר ועל ציפיית התושבים לבנות ביחד מקום שכדאי וטוב לחיות בו
 3. יישוב המנהל את עצמו  באחריות ובמקצועיות, תוך מעורבות כלל התושבים
 4. יישוב המפעיל רמה גבוהה של קהילתיות המאגדת את כל התושבים - בהתאם לצרכיהם ומאפייניהם ובחתירה לתפיסת חיים משותפת
 5. תושבי היישובים מקיימים  איכות חיים גבוהה בזכות פעילות יזמית וכלכלית ענפה
 6. בקיבוצים ובמושבים אגודות חקלאיות איתנות ומתפקדות.

 

כפר ערבי מתפתח בהתמדה ומשולב באזור:

 1. הכפר הערבי מתפתח כיישוב מתוכנן ומותאם למאפיינים הייחודיים שבו ולצרכים המשתנים של תושביו
 2. הכפר מנוהל מקצועית תוך דגש על חוסן קהילתי והתחשבות בערכי התרבות והמורשת
 3. הכפר הערבי הינו משולב בפעילות האזורית הכללית בכל תחומי החיים

 

מועצה עם הפנים אל יישוביה ותושביה

 1. מועצה קשובה לתושביה, מזהה את צרכיהם המשתנים ונערכת בשיתוף איתם להתאמת השירותים הניתנים ולשיפור מתמיד באיכות השירות

מטה אשר – להתעורר עם חיוך בלב