היחידה לתכנון אסטרטגי במטה אשר, בניהולו של ד"ר אורי ובר, עוסקת במספר נושאים:

 1. הכנת חזון ויעדים אסטרטגיים למועצה.
 2. ייזום וקידום פרויקטים ותוכניות במועצה, תוך דאגה להתאמתם לצרכים העתידיים.
 3. מעורבות התושבים בהכוונת הפיתוח העתידי של האזור (מפגשי תושבים).
 4. תמיכה ביוזמות תכנוניות של תושבים, יישובים וארגונים שונים באזור.
 5. שיפורים ארגוניים בתפקוד המועצה.
   

פרויקטים של היחידה, בעבודה:

 • תוכנית אסטרטגית למועצה האזורית מטה אשר 2009-2015
 • צמיחה דמוגרפית בקיבוצים ובמושבים.
 • הישארות/החזרת צעירים ביישובים.
 • בניית הסכמות בין תושבים ותיקים וחדשים ביישוב המורחב.
 • פיתוח הקהילתיות ביישוב המורחב.
 • בסיס נתונים ומרכז מידע למועצה.
 • פרויקטים קהילתיים במגזר הערבי.

 

מידע נוסף