מפגש התכנסות, הקרנת הסרט "איזה מין שוויון" ודיון לאחר מכן. כולל ארוחת בוקר

שישי נשי